Projekt

Avslutade

Simulatorstudie

Med stöd från Stiftelsen Promobilia och Transportstyrelsen har Mobilitetscenter ett pågående simulatorprojekt. Syftet med projektet är att utvärdera och undersöka körbeteende hos oerfarna förare med specifika funktionshinder med hjälp av en körsimulator. För att kunna utvärdera detta program och förare behöver först en grupp personer utan funktionshinder och/eller diagnoser provköra simulatorn. Preliminära resultat kommer att presenteras vid Transportforum i Linköping, januari 2017.

Transportforum

Safe move

VTI, Mobilitetscenter i Göteborg och Volvo Cars har tillsammans med det franska fordonsklustret Moveo utrett hur man kan underlätta för äldre bilförare att köra säkert. Projektet Safe move finansierades av Vinnova och Västra Götalandsregionen. Projektet avslutades under vintern 2015/2016.

SafeMove – VTI

Vägen till körkort för ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos

Mobilitetscenter har erhållit projektmedel från Trafikverkets skyltfond för att kunna genomföra en uppföljning av utfallet av körkortsutbildningen för ungdomar som besökt Mobiliatetscenter för utredning av lämplighet inför ansökan av körkortstillstånd. Syftet med projektet var att undersöka om ungdomar med ADHD och Aspergers syndrom -AS, som godkänts vid utredning för lämplighet för körkortstillstånd, slutligen fått sitt körkort samt deras erfarenheter och upplevda svårigheter under körkortsutbildningen.

För hela rapporten tryck nedan

Vägen till körkort – NPF

Simulatorprojekt – Träning med anpassning

Mobilitetscenter har beviljats projektmedel av stiftelserna Focus och Promobilia för en anpassad körsimulator.
Syftet med projektet var att utvärdera om träning i körsimulator ger färdigheter man har nytta av vid fortsatt övningskörning. Projektet riktade sig till ungdomar med rörelsenedsättning och giltigt körkortstillstånd.

För rapporten tryck nedan

Simulatorprojektet

Automatprojektet

Mobilitetscenter har erhållit projektmedel ur Trafikverkets skyltfond och utfört en studie med friska äldre personer.

Syftet med projektet var att undersöka hur användning av bil med automatisk växellåda påverkar körförmågan hos äldre bilförare vid praktisk körbedömning i trafik.

Automatprojektet

Med stöd från Trafikverkets skyltfond har ett uppföljande projekt med yngre förare genomförts. Syftet var att jämföra åldersgrupperna.

Automatprojektet del 2