Studiebesök och utbildning

Studiebesök

Mobilitetscenter erbjuder studiebesök för berörda verksamheter inom sjukvården som är intresserade att få veta mer om våra arbetsområden.

Vi erbjuder också informationsträffar och medverkar som föredragshållare på arrangemang anordnade av t.ex pensionärs-, intresse- och brukarorganisationer.

För mer information, kontakta oss antingen via mail, info@mobilitetescenter.se, eller ring 031-22 05 90.

Utbildning

Mobilitetscenter erbjuder utbildningsinsatser som t ex föreläsningar till högskole- och universitetsutbildningar samt kurser i egen regi.

För mer information, kontakta oss antingen via mail, info@mobilitetescenter.se, eller ring 031-22 05 90.