Lästips för äldre

Var rädd om dig i trafiken och hjälp och andra

Bilismen är lätt att ta för given, men faktum kvarstår att det är den första generationen bilförare som nu når aktningsvärda åldrar. Med stigande ålder påverkas kroppen, synen, reaktionsförmågan och risken för smygande sjukdomar ökar. Många förare kompenserar detta med erfarenhet och god planering , men trafiken har förändrats och ställer högre och högre krav på föraren. Var uppmärksam på din hälsa , och dina anhörigas! Ingen vill orsaka olyckor i trafiken. Det är inte alla förunnat att kunna vara bilförare hela livet , men det finns teknik som till viss del kan kompensera svårigheter och bidrar till att man kan fungera som trafiksäker förare längre upp i åldrarna.

Kör säkrare automatiskt

Automatisk växellåda var förut förknippat med hög bensinförbrukning och tråkig bilkörning. En modern automatlåda kan istället vara mer bensinsnål än motsvarande manuellt växlade bil. Mobilitetscenter har genomfört ett projekt där man jämförde förarbeteende i automatväxlad och manuellt växlad bil och kom fram till följande:

Bilkörning med automatisk växellåda ger:

  • Bättre reglering av hastighet i stadsmiljö
  • Bättre uppmärksamhet på trafikmiljön
  • Större tolerans för distraktion vid bilkörning
  • Säkrare passage i korsningar
  • Fler äldre kvinnor som aktiva, säkra bilförare

Med automatisk växellåda kan man aldrig få motorstopp och den energi och uppmärksamhet som engageras av koppling och växel kan istället användas till att hantera trafik och medtrafikanter.

Aldrig provat, men intresserad? Fråga bilhandlaren efter en provkörning eller ta en trafiklektion på trafikskola med automatväxlad bil.

Vem vill vara gubben med keps som hindrar trafiken

En vanlig missuppfattning är att äldre förare kör sakta och hindrar annan trafik. För att inte förknippas med kepsgubben är det inte ovanligt att man istället gasar på och faktiskt kör för fort. I områden där hastighetsgränsen är 30, 40 eller 50 km/timme så finns det en anledning till den låga farten. Den ska ge föraren möjlighet att hinna upptäcka oskyddade trafikanter. Håll hastighetsgränsen och låt dig inte stressas av andra bilar. Däremot finns naturligtvis situationer där man behöver komma upp i fart och hålla hastigheten. Detta gäller på påfarter, motorväg och landsväg. Men låt 30 vara 30…

I och ur bil

Om det är svårt att komma i och ur bilen finns ett litet handtag ”Handybar” som man enkelt hakar i dörrlåset. Handybar blir ett stabilt uppresningsstöd som fungerar i alla dörrlås (som vi har provat). Glöm inte lägga in det i bilen innan du stänger dörren bara….

Finns tex på www.plusvardag.se eller hos närmaste bilanpassningsföretag, se http://www.svensk.fordonsanpassning.se/

Om man planerar köpa ny bil kan det vara betydligt lättare att ta sig i och ur en lite högre och bulligare bil med bra rymd i dörröppningen.

Gynna din lokala optiker!

Smygande förändringar kan vara svåra att upptäcka, och detta gäller inte minst synen som är otroligt viktig för bilförare. En årlig synundersökning hjälper dig att tex upptäcka starr i tidigt skede och är en god vana för den äldre bilföraren.

Backvarnare/backkamera

Det finns olika system för backvarnare, från sensorer med pip-signal till avancerade kameror som hjälper föraren se och planera backningen. Backvarnare kan ofta beställas med ny bil, men går också att eftermontera på befintlig bil. En backvarnare kan underlätta backnings manövrer, om man har svårt att vrida sig runt för tillräcklig uppsikt får man hjälp att upptäcka föremål eller personer bakom bilen.

Säkerhetsbältet

Säkerhetsbälte ska alltid knäppas, men kan vara svårt att få tag på när man sitter i bilen. En teknik som är mindre ansträngande för axlarna är att man tar med sig bältet när man sätter sig i bilen. Ta tag i säkerhetbältets lås när man står utanför bilen och håller i det medan man sätter sig.

Svårt att se hastighetsmätaren?

Det kan vara svårt att se bilens hastighetsmätare i starkt solljus, särskilt om hastighetsmätaren är en digital display. Active GPS är en liten hastighetsmätare som kopplas till cigarettändaruttaget och har mycket tydliga siffror och kan placeras där man ser siffrorna, finns på www.adteknik.se.

Avstånd ratt och pedaler

De flesta bilar är konstruerade med mått som passar förare med en kroppslängd runt 180 cm. Korta personer behöver därför ofta dra fram förarstolen för att nå pedalerna. Risken finns då att komma för nära rattens krockkudde där avståndet ska vara minst 30 cm. Pedalförhöjare är små klossar som kan fästas med på pedalerna och göra avståndet till ratten både säkrare och mer komfortabelt. Finns hos Autoadapt

Fler tips?

Hör av dig på info@mobilitetscenter.se