Bilanpassning

Hur kan bilen anpassas?

På Mobilitetscenter finns möjlighet att se och prova olika anpassningar och lösningar för att se vad som fungerar bäst för dig. Det finns många fördelar med en tidig kontakt för att bilval och anpassning ska passa dina behov.

På Mobilitetscenter träffar du arbetsterapeut med specialkompetens för att utreda hur du så självständigt och trafiksäkert som möjligt ska kunna använda din bil. Vi vill ge dig möjlighet att se och prova olika lösningar för att finna det som fungerar bäst för dig.

Du kommer till Mobilitetscenter på uppdrag av Försäkringskassan om du har fått beviljat bilstöd. Du kan också i ansökan om bilstöd begära att få komma till Mobilitetscenter. För personer som inte omfattas av Försäkringskassans bilstöd kan utprovning och rådgivning göras efter remiss från läkare. För mer information angående bilstödet se

Försäkringskassan

Utrustning för utprovning av bilanpassning

Kraftmätningsbil

Kraftmätningsbilen är framtagen för att kunna mäta personens muskelkraft som behövs för att kunna hantera styr-, gas- och bromsreglage.

Syftet är att anpassa reglagen optimalt utifrån förarens muskelstyrka.

Bilen fungerar som en utprovningsbil med olika typer av handreglage, förlängda stolsskenor, elmanövrerat förarsäte och variabelt styrservo.

Karossen är höj- och sänkbar för att kunna simulera olika säteshöjder på bilar. Dessutom kan bilen användas vid träning av förflyttning i och ur bil samt möjlighet att prova lämplig lyftteknik av förflyttningshjälpmedel i och ur bil.

Statisk rigg

I vår statiska rigg har man möjlighet att mäta reaktionstider vid användning av gas- och bromsreglage i en förarmiljö.

I övningarna kan man använda hand- eller fotmanövrerade reglage för att jämföra vad som fungerar bäst.

Handreglage

Vi har också en utställning med marknadens mest förekommande handreglage för gas och broms.

Bilbarnstolar för barn med funktionsnedsättning

För barn med funktionsnedsättning är det extra viktigt att det är säkert och stabilt att färdas i bil.

På Mobilitetscenter finns möjlighet att prova de vanligaste bilbarnstolarna för barn i behov av extra stöd i sittande. Vi har bältessystem och vridbara säten i vår utställning.

Mer att läsa finns i skriften “Åka säkert – om trafiksäkerhet för barn med funktionshinder” utgiven av VTI och RBU.

Åka säkert »