Körkortstillstånd

I dagens bilberoende samhälle kan körkortet för många människor vara viktigt för arbete och social delaktighet. För personer med funktionsnedsättning är körkortet än viktigare och många gånger en förutsättning för ett självständigt vuxenliv.

Vägen till körkortet är lång, snårig och dyr för en person med funktionsnedsättning. Om det finns behov av anpassning är det svårt att övningsköra privat och det kan vara långt till trafikskola med lämplig övningsbil. Körkortsutbildningen blir därför ofta mycket kostsam för familjerna.

Lämplighetsutredning

På Mobilitetscenter kan utredning göras inför ställningstagande till körkortstillstånd och körkortsutbildning för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Utredningen ger ett underlag till läkarintyg för körkorttillstånd och utförs på remiss från läkare.

För många ungdomar är det en kombination av frågeställningar gällande behov av anpassning och körlämplighet samt förmåga att i framtiden fungera som bilförare på ett trafiksäkert sätt.

För att få komma på utredning behövs en remiss från läkare. Vid besöket på Mobilitetscenter används utrustning och testmaterial efter individuella behov. Utredningen prövar förmågor som är väsentliga för att vi ska klara av att hantera trafiken. Vi använder test som prövar förmågan till uppmärksamhet, reaktion, arbetstempo, informationshantering, koncentration och impulsivitet. Efter genomförd utreding görs en sammanställning av resultatet som skickas till inremitterande läkare. Ett muntligt besked ges även till besökande i direkt anslutning till utredningen.

AM-behörighet

1 oktober 2009 infördes en ny körkortsbehörighet, AM, som krävs för den som vill börja köra moped klass I, så kallad EU-moped. Samtidigt infördes krav på förarbevis för att få börja köra moped klass II. De nya reglerna har införts för att öka trafiksäkerheten.

För att få ta körkort AM krävs ett körkortstillstånd. Det ansöker du om hos transportstyrelsen. När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Körkortstillståndet är giltigt i fem år och giltighetstiden kan inte förlängas. När du har ett giltigt körkortstillstånd får du påbörja utbildning hos behörig utbildare.
Det nya körkortet för moped klass I kan återkallas på samma sätt som andra körkort. Nytt från 1 oktober 2009 är också att förarbevis kan återkallas vid trafikbrott.
Mer om detta kan du läsa på

Körkortsportalen
För remissblankett klicka på PDF-filen nedan.
Ladda ned: Remiss korkortstillstand

För att hitta trafikskolor med anpassade bilar se länk:
www.str.se