Körlämplighet

Lämplig som förare efter skada eller sjukdom?

Det kan finnas anledning att utreda om man kan fortsätta att köra bil efter sjukdom/skada, tex stroke, traumatisk hjärnskada, demens eller annan neurologisk sjukdom, som kan ha påverkat hjärnans kognitiva eller perceptuella funktioner.

För körlämplighetsutredning på Mobilitetscenter krävs remiss från ansvarig läkare och avser person med körkortsinnehav där förmågan att köra bil kan ifrågasättas.

Innan remiss skickas till Mobilitetscenter ska det säkerställas att övriga medicinska krav för körkort är uppfyllda, tex synskärpa, synfält och epilepsi.

Transportstyrelsens författningssamling
Statisk rigg

Körlämplighetsutredning / Körkortsbedömning

Den körlämplighetsutredning som utförs på Mobilitetscenter innebär att personen genomgår tester av bland annat motorik, reaktionshastighet, uthållighet, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga som har betydelse för bilkörning.

Testerna kompletteras med en praktisk körbedömning i trafik med trafiklärare och arbetsterapeut som utför en gemensam bedömning av trafikbeteende och aktivitetsutförande. Körbedömningen kan genomföras i manuellt eller automatiskt växlad bil med möjlighet till viss anpassning.

När utredningen är genomförd skickas remissvar till inremitterande läkare för ställningstagande om fortsatt körkortsinnehav.

För remissblankett klicka nedan.

Remiss för utredning av körlämplighet
körkortsbedömning