McCog – en tolkningshjälp för kognitiva tester

McCog är en tolkningsdatabas för arbetsterapeuter som arbetar med körlämplighetsutredningar. Databasen är framtagen av Mobilitetscenter och finns nu tillgänglig för arbetsterapeuter runt om i landet.

Beställa McCog
Tjänstebeskrivning
Information om McCog

För arbetsterapeuter – av arbetsterapeuter

  • McCog är ett konkret redskap för att lättare tolka testresultat och ge en visuell översikt av kognitiva förmågor.
  • Databasen innehåller normvärden till välkända test och baseras på vetenskapliga studier eller kliniska data.
  • McCog förbättrar förutsättningarna för likvärdig tolkning av testresultat. Bedömningens kvalitet och reliabilitet stärks och McCog ger en lättförståelig profil över kognitiva förmågor.
  • McCog ligger på en svensk server i en väl skyddad datorhall. Kommunikation över internet skyddas med SSL-certifikat och all data är krypterad. Inloggning är individuell och användare har ingen åtkomst till uppgifter som registreras med annan kliniktillhörighet.

För mer information kontakta Mobilitetscenter: 031-22 05 90 eller info@mobilitetscenter.se