Verksamhet

Mobilitetscenter är startat på initiativ från rörelsehinderförbunden. Verksamheten vid Mobilitetscenter är unik för landet och har byggts upp i samarbete med Vägverket, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen under en projekttid på 3 år.

Allmänna Arvsfonden finansierade verksamheten 2002 – 2005. När projekttiden avslutades övergick verksamheten till att drivas av en ekonomisk förening bildad av rörelsehinderförbunden DHR, RTP, RBU och NHR.

Årets kooperativ  i Göteborgsregionen 2008

Mobilitescenter utnämndes till årets kooperativ i Göteborgsregionen och nominerades till den nationella uttagningen!