Mobilitetscenter har av Nationella Stroketeamrådet utsetts till vinnare av Mona Brittonspriset 2016 för god strokevård!
Priset utdelas till verksamheter som har direkt betydelse för patienter, är nyskapande och arbetar med att sprida kunskaper till andra enheter. Mobilitetscenter tackar och är jättestolta över detta pris!