Kursens innehåll ger ett ramverk av lagar och föreskrifter och en introduktion till arbetsterapeutisk bedömning avseende körlämplighet. Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som önskar grundläggande kunskap om kognitiva tester som vanligtvis används vid en körkortsmedicinsk utredning. Under kursen ges också möjlighet att i mindre grupper träna handhavande av bedömningsinstrumenten Nor-SDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assesment), UFOV (Useful Field of View) och TMT (Trail Making Test). Kursen fokuserar på hur de kognitiva bedömningsinstrument skall användas samt tolkning av resultatet.

Tid: 14–16/11 2017. Kursen startar tisdag 14/11 kl 11:00 och avslutas torsdag 16/11 kl 15:00.

Plats: Mobilitetscenter, FO Petersonsg 32, V Frölunda

Pris: 7 000kr + moms. Fika ingår, lunch ingår ej. I närområdet finns flera lunchrestauranger.

Anmälan: Senast 2/10 2017 på Anmälan kurs kognitiv screening

Kursledare: Helena Selander, Fil. Dr. Leg arbetsterapeut Mobilitetscenter

Mer information: helena@mobilitetscenter.se