Mobilitetscenter erbjuder nu individanpassad vidareutbildning där man som arbetsterapeut får deltaga under utredningar på Mobilitetscenter under en eller flera dagar. Upplägget och vilket fokus vidareutbildningen skall ha bestämmer du som arbetsterapeut. Arbetar du mest med kognitiva utredningar kan fokus läggas just på den kognitiva delen och journalskrivning. Är ditt arbete främst praktiska körbedömningar så är det där fokus kommer att ligga. Kostnaden är 2000kr/dag. För mer information kontakta Mobilitetscenter.