Helena Selander, arbetsterapeut på Mobilitetscenter, har medverkat till att publicera en studie. Studien handlar om hur personer, fem år efter sin stroke, klarar att förflytta sig utomhus. Bl.a. hade 67% återupptagit bilkörning! För studien i sin helhet tryck här.