Kurs i praktisk körbedömning för arbetsterapeuter kommer att hållas i Oslo 21-23 februari 2018. Svenska arbetsterapeuter kan också anmäla sig till kursen.

Kursinnehåll och anmälan, läs mer på Norsk Ergoterapeutforbund