Personuppgiftshantering på Mobilitetscenter

Personuppgiftshantering på Mobilitetscenter   Personuppgifter När du kommer i kontakt med Mobilitetscenter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i datasystem. Till personuppgifter räknas uppgifter som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Förordningen GDPR har inneburit en skärpning av reglerna kring vilka personuppgifter som får samlas in, [...]