Publicerad studie

Helena Selander, arbetsterapeut på Mobilitetscenter, har medverkat till att publicera en studie. Studien handlar om hur personer, fem år efter sin stroke, klarar att förflytta sig utomhus. Bl.a. hade 67% återupptagit bilkörning! För studien i sin helhet tryck här.